Mạc Ninh
Mạc Ninh là diễn viên đã tham gia nhiều phim về đề tài chiến tranh. Trong đó các phim đã để lại dấu ấn quan trọng như: Mẹ vắng nhà, Cây xương rồng trên cát.