Mạch Đức La
Mạch Đức La là nam diễn viên người Hồng Kông. Ông từng tham gia một số bộ phim như Ngũ Lang Bát Quái Côn (1983), Lady Is The Boss (1983), Opium And The Kung Fu Master (1984), Quyền Thủ Vô Địch (1989),...