Mackenzie Mowat
Mackenzie Mowat là nữ diễn viên. Tên tuổi của cô được biết đến qua các bộ phim như Good Luck Chuck (2007), Smile of April (2009) và Snow Buddies (2008).