Mai Phương
Diễn viên Mai Phương từng tham gia phim Đứa Con Nuôi (1976) khi còn nhỏ tuổi.