Marcia Gay Harden
Marcia Gay Harden là nữ diễn viên người Mỹ. Tên tuổi của cô được biết đến qua các bộ phim như Used People (1992), The First Wives Club (1996) và Flubber (1997).