Mary McCormack
Mary Catherine McCormack là một nữ diễn viên người Mỹ. Cô đã vào vai chính như Justine Appleton trong loạt phim Murder One.