Mô Lô Kai
Mô Lô Kai là diễn viên Việt Nam. Ông từng đóng vai họa sĩ Vinh Quang trong phim Hoang Tưởng (1990)...