Mộc Miên
Mộc Miên ban đầu là người mẫu ảnh lịch, sau đó cô mới chuyển sang nghề diễn và ghi dấu ấn trong phim Ai xuôi vạn lý.