Ms Thủy
Ms Thủy là giáo viên tiếng Anh, sáng lập trung tâm KISS English. Ms Thủy tốt nghiệp trường Đại học Ngoại thương TP HCM. Cô luôn nỗ lực để nhiều người Việt Nam có thể giao tiếp tiếng Anh thành thạo, giúp mọi người xóa bỏ rào cản ngôn ngữ.