Natalia Garanina
Natalia Garanina là một nữ diễn viên được biết đến qua các phim như Zima (2020), Greenhouse (2021).