Ngạn Hy
Năm 2016, khi mới 16 tuổi, Ngạn Hy đã trở thành thực tập sinh của SM thông qua một chương trình tìm kiếm tài năng. Sau đó 3 năm, Ngạn Hy quay về Trung Quốc tập trung phát triển sự nghiệp riêng.