Nghê Đại Hồng
Nghê Đại Hồng là nam diễn viên. Ông từng thể hiện xuất sắc vai diễn quân sư Tư Mã Ý trong phim Tân Tam Quốc (2010).