Nhật Đức
Nhật Đức là nam diễn viên. Tên tuổi của anh được biết đến qua bộ phim ''Cuộc Chia Tay Không Hẹn Trước''.