NSƯT Hồng Đức
NSƯT Hồng Đức nổi tiếng với các vai trùm xã hộ đen trong làng điện ảnh Việt Nam. Ông được biết đến qua các vai diễn Năm Cam, Tiên Chỉ, Khánh Trắng.