NSƯT Ngọc Bích
NSƯT Ngọc Bích, từng tham gia rất nhiều bộ phim như : Cuộc chia tay không hẹn trước, Huyền thoại mẹ, Rừng đen, Những người thợ xẻ, Nhà tiên tri, Người rừng, Mật khẩu k59, Của rơi...