Phước Tính
Anh Shipper tên thật là Nguyễn Phước Tính là một Facebooker, Tiktoker, Youtuber nổi tiếng trên mạng xã hội.