Bê Trần
Quốc Anh (Bê Trần) là nam diễn viên người Việt Nam. Anh từng tham gia một số bộ phim như 5S Online (2013 - 2017), 12 Chòm Sao: Vẽ Đường Cho Yêu Chạy (2015), Vệ Sĩ Sài Gòn (2016), Mối Tình Đầu Của Tôi (2019),...