Quý Tiểu Băng
Quý Tiểu Băng (Sinh ngày 2 tháng 11 năm 1987) là một diễn viên Trung Quốc. Anh từng tham gia một số bộ phim như: Cut Love And Hair Romance (2011), Khoảng Cách Để Yêu (2013), The Joy Of Sun Daddy (2015), The Fox's Summer (2017),...