Randee Heller
Randee Heller là nữ diễn viên Mỹ. Tên tuổi của bà được biết đến qua các bộ phim như ''Fast Break'', ''The Karate Kid'', ''The Ladies Club''...