Ron Antony Renzenbrink
Cậu là một diễn viên người Đức và là con trai của cựu vận động viên quần vợt chuyên nghiệp Jörn Renzenbrink.