S.T Sơn Thạch (365)
S.T Sơn Thạch (365) có tên thật là Nguyễn Cao Sơn Thạch sinh ngày 10/12/1990. Là một người đa tài, anh được công chúng biết đến với vai trò ca sĩ, diễn viên, vũ công.