Sarah Wayne Callies
Sarah Wayne Callies (sinh ngày 1 tháng 6 năm 1977) là nữ diễn viên người Mỹ. Tên tuổi của cô được biết đến qua các bộ phim như ''Prison Break'', ''The Walking Dead'' và ''Colony''.