Sigourney Weaver
Sigourney Weaver là một diễn viên và nhà sản xuất phim người Mỹ. Năm 1977, bà đóng vai Shelley Duvall trong ''Annie Hall''. Những năm tiếp theo, bà tham gia nhiều bộ phim gồm Ghostbusters (1984), Working Girl (1988), series Alien (1979-1997),...