Steven Kynman
Anhnổi tiếng với việc lồng tiếng cho nhiều nhân vật khác nhau trong Fireman Sam, Bob the Builder và Thomas and Friends.