Tài Linh
Tài Linh là nghệ sĩ cải lương hải ngoại nổi tiếng. Tài Linh sinh ra trong một gia đình có 7 chị em mà 3 người theo nghề hát và cùng nổi danh: chị gái là nghệ sĩ Tài Lương, em trai là nghệ sĩ Chí Linh.