Thanh Ngân
Thanh Ngân là nghệ sĩ cải lương nổi tiếng, con gái út của nghệ sĩ Hoài Châu – Kim Hoa, thuộc về thế hệ thứ tư trong đại gia đình nghệ sĩ tài danh có 4 đời theo nghề hát từ thập niên 1930 đến nay.