Thiệu Ánh Dương
Thiệu Ánh Dương là diễn viên nổi tiếng một thời của điện ảnh Việt Nam. Năm 17 - 18 tuổi, anh đã mơ ước làm diễn viên, kết quả là thi đậu vào trường điện ảnh khóa I cùng với Lý Hùng, Diễm Hương, Ngọc Hiệp… và tạo nên sự thành công trong nghề nghiệp.