Thôi Hữu Bân
Anh là nam diễn viên Trung Quốc sinh ra ở Thanh Đảo, Sơn Đông, Trung Quốc. Anh được đào tạo từ Học viện Điện ảnh Bắc Kinh.