Thomas Brodie-Sangster
Thomas Sangster Brodie (sinh ngày 16 tháng 6 năm năm 1990) là một diễn viên điện ảnh và truyền hình người Anh. Vai diễn đầu tiên của Thomas là phim truyền hình BBC - Station Jim (2001).