Thư Sướng
Thư Sướng (sinh ngày 1 tháng 12 năm 1987) là một nữ diễn viên, ca sỹ người Trung Quốc. Cô từng tham gia nhiều tác phẩm lớn như ''Thiên Long Bát Bộ'', ''Liên Thành Quyết'', "Tinh Vệ Lấp Biển"