Tôn Lệ
Tôn Lệ là nữ diễn viên truyền hình Trung Quốc. Cô được biết đến qua một số vai như vai An Tâm trong phim Ngọc Quan Âm, Phùng Trình Trình trong phim truyền hình Tân Bến Thượng Hải, Chân Hoàn trong Chân Hoàn Truyện, Mị Nguyệt trong Mị Nguyệt Truyện...