Tống Thiến
Cô là cựu thành viên của nhóm nhạc F(x) Hàn Quốc. Tháng 9 năm 2019 hợp đồng của cô ấy với SM Entertainment hết hạn và rời công ty.