Trần Lê Thúy Vy
Trần Lê Thúy Vy là một nhân tố mới trong làng điện ảnh và Trời sáng rồi ta ngủ đi thôi là bộ phim đầu tiên điện ảnh đầu tiên mà cô tham gia.