Trần Vũ Tư
Trần Vũ Tư là nữ diễn viên Trung Quốc. Tên tuổi của cô được biết đến qua các bộ phim như Mojin: The Worm Valley (2018), Walking Past the Future (2017) và Our Shining Days (2017).