Trịnh Khải
Trịnh Khải thường được biết với tên tiếng Anh Ryan Trịnh, là một diễn viên nổi tiếng của Trung Quốc. Trịnh Khải hiện đang là một trong các thành viên của chương trình Running Man Trung Quốc cùng với Đặng Siêu, Angelababy,..