Trương Nghệ Thượng
Trương Nghệ Thượng sinh tại Trùng Khánh ngày 4 tháng 3 năm 1996, là một nữ diễn viên đến từ Trung Quốc Đại Lục, tốt nghiệp khoa biểu diễn năm 2014 của Học viện Hí kịch Trung Uơng.