Tú Phương
Lê Tú Phương sinh năm 1980 tại Hà Nội, đam mê làm đẹp từ nhỏ.