Udom Taephanit
Udom Taephanit (Sinh ngày 1 tháng 9 năm 1968), là một diễn viên và nhà văn người Thái Lan, được biết đến với Khoht-Rak-Eng-Loei (2006), Bus Lane (2007) và E-Tim Tai Nae (2008).