Uhm Ki Joon
Nam diễn viên Hàn Quốc Uhm Ki Joon từng tham gia nhiều bộ phim, tiêu biểu là Kimchi Cheese Smile (2007), Hero (2009), Dream High (2010), Miss Ripley (2011), The Virus (2013), The Man In The Mask (2015), Innocent Defendant (2017)...