Ứng Thể Nhi
Ứng Thể Nhi là nữ diễn viên Hồng Kông. Tên tuổi của cô được biết đến qua các bộ phim như ''Dance Of A Dream'', ''Fulltime Killer'', ''Visible Secret 2''...