Uông Vũ
Uông Vũ là một diễn viên phim võ thuật Hồng Kông. Ông tham gia nhiều bộ phim của Shaw Brothers Studio như: Hoàng đến Càn Long, Huyết trích tử, Ngũ lang bát quái, Hồng hy quan...