Văn Toản
Nghệ sĩ Văn Toản là một trong những diễn viên gạo cội của làng Điện ảnh Việt Nam. Xuất thân trong một gia đình không có truyền thống nghệ thuật nhưng ông đã sớm bén duyên với nghiệp diễn từ những thập niên 60 của thế kỉ trước