Việt Hùng
Việt Hùng là diễn viên đóng nhiều phim Việt thời cũ như Con Chim Biết Chọn Hạt. Sau này, anh chuyển sang lồng tiếng và đóng các phim cho thiếu nhi như: Chàng Đốn Củi Và Con Tinh, Cường Bạo Đại Vương, Thạch Sanh Lý Thông...