Vũ Luân
Vũ Luân là nghệ sĩ cải lương danh tiếng Việt Nam. Xuất thân từ gia đình công nhân, nhiều lần đi hát nam nghệ sĩ được bạn bè khen hay và động viên đi học hát. Nghệ nhân Út Trọn là người thầy đầu tiên của nam nghệ sĩ.