Vương Nghiên Chi
Vương Nghiên Chi là nữ diễn viên Trung Quốc. Cô từng tham gia một số bộ phim như: The Wastewood Brothers (2014), Lực Lượng Cảnh Sát Đặc Biệt (2015), Trận Chiến Nu Giang (2015), The Fox's Summer (2016), Dear Dear You (2017),...