Vương Tinh
Vương Tinh là nhà làm phim nổi tiếng của điện ảnh Hồng Kông. Trong vai trò nhà sản xuất, đạo diễn, biên kịch và diễn viên, ông được coi là một trong những nhân vật thành công nhất của dòng phim thương mại xứ Cảng Thơm.