Vương Trung
Diễn viên Hồng Kông Vương Trung sinh ngày 02/04/1947. Ông từng tham gia các bộ phim Huyền Thoại Mã Vĩnh Trinh, Long Hổ Quyết Đấu, Thập Tam Thái Bảo, Ưng Vương, Thủy Hử Truyện... của hãng Shaw Brothers.