Wean Lê
Wean Lê tên khai sinh là Lê Thượng Long, là một diễn viên trẻ mới toanh của làng giải trí Việt.