Zoe Saldana
Zoe Saldana sinh ra và lớn lên tại Passaic, New Jersey. Cô đã từng tham gia các phim như Crossroads (2002), Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl (2003), Star Trek (2009), Avatar (2009), Colombiana (2011)...