Sorry, this video is not available in your country.

Nghệ Thuật Múa Rối Hàng Thế Kỷ Mê Hoặc Đám Đông Ở Áo

chia sẻ

Nghệ Thuật Múa Rối Hàng Thế Kỷ Mê Hoặc Đám Đông Ở Áo

Người đăng:
Ngày đăng: 18/03/2023
Nhà hát 110 tuổi này đang giữ cho sự kỳ diệu của nghệ thuật múa rối dây tồn tại. Nhà hát múa rối Salzburg đã được UNESCO công nhận là di sản thế giới.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm